Vandaag hebben we onze algemene voorwaarden in herziene versie online gezet. Sinds september 2014 maakten we gebruik van dezelfde Algemene Voorwaarden. Inmiddels hebben we gekeken naar de leesbaarheid van de Algemene Voorwaarden. Deze is verbeterd en bepaalde punten hebben we nog wat beter uitgelegd. We hopen dat de Algemene Voorwaarden daardoor beter leesbaar zijn geworden en begrijpelijker.

Wanneer je je inschrijft bij de muziekschool ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Voor bestaande leerlingen geldt dat zij bij betaling van de komende factuur ook verklaren akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals ze nu gepubliceerd zijn.

Qua voorwaarden is er niet veel veranderd, hooguit wat zaken nader toegelicht.
We adviseren  onze leerlingen om de Algemene Voorwaarden door te nemen voor de volgende leskaart.

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te lezen